Kalite Sistem Belgesi
Sternum Dehisensinde sternumun onarımında kullanılmak üzere alternatif yöntem

Dr. A.Yaveri, Dr. M.Emmiler, Dr. A.N.Demirci, Dr. U. Balpınarlı.
Özel Antalya Hayat Kalp Merkezi - Antalya

Açık kalp amelyatlarından sonra sternotomi`nin  çelik tel veya diğer stur materyalleri
ile kapatılması sonrasında postoperatif farklı zamanlarda sternal dehisens veya geç
dönemde sternal psendoartroz karşınıza çıkabilir.
Hastada postoperatif mediastinal enfeksiyonun varlığı,düşük kalp debisi iki taraflı internal
mammarian arter kullanımı postoperatif dönemde deliryum tablosunda olması hastanın
obez olması,diabetik olması ileri osteoporozun olması kronik solunum yetmezliğinin olması
ve ameliyat sonrası dönemde sternumun stabilizasyonunu bozacak hareketlerde bulunması
sternum dehisensi riskini artıran sebepler olarak sayılabilir. Tüm bunlarla beraber cerrahi
olarak sternumun onarımındaki teknik hatalar ver sternum onarımı için kullanılan telin
kaliteside sternal dehisense sebep olarak sayılabilir.
Travmatik sternal fraktürlerin sadece telle onarımındaki başarı hattının kalitesi ve parçalı
kırık olmadığı ile ilgilidir.

Özel Antalya Hayat Kalp Merkezinde 01.10.2002 tarihi ile 31.01.2004 tarihleri arasında
ameliyat edilen 810 olgumuzda toplam 16 hastada (% 1.97) sternal dehisens göründü ve
bu hastalarımızdan 3. De dehisens minimal olduğundan ve hastanın hiç yakınması
olmadığından göğüs korsesi desteği ile klinik takibe alındı. Diğer 13 hastamız sternum
onarımına alındı.

Bu 13 hastamızın 8`de sadece standart sternum teli kullanılarak sternum revizyonu
yapılırken, 5 hastamızda Vitalitec sternum klipsi kullanılarak onarım yapıldı. Sadece tel
kullanılarak revize ettiğimiz 3 hastamızda sternal dehisens tekrar gözlendi ve kemik
dokunun zayıflığı nedeniyle tekrar onarımda Vitalitec sternum klipsi kullanıldı.

Vitalitec sternum klipsi uygulamasında manubrium sternumun hemen altındaki interkostal
aralıkla sternum bileşkesine 1 klips 5-6, interkostal aralıkla sternumun bileşkesinede 1 klips
olmak üzere 2 klips kullanıldı.
Bu yöntemle yapılan onarımlarımız sonucunda sternumun fixasyonunda herhangi bir sorun
yaşanmadı ve hastalarımız 4 günde hastaneden çıkarıldı. Kemik dokusunun osteoperotik olduğu
2 hastamıza göğüs korsesi desteğini 3 ay devam etmesini önerdik.

Tekrar revizyon gerektiren toplam 13 hastamızdan sternumun telle onarıldıktan sonra revizyon
gerektiren 1 hastamız dışındaki tüm hastalarımız onarımı takiben 4. Günde hastaneden çıkarıldı.

Kullandığımız Vitalitec sternum klipsinin cerrahi teknik olarak kolay kullanımlı ve sternumun
stabilizasyonunda çok etkin olduğunu gözledik.

Medilink Ltd. Copyright © 2003
louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 6 sport blue sport blue 6s Michael Kors Outlet louis vuitton outlet jordan 3 sport blue coach outlet online cheap jordans jordan 14 sport blue foamposites for sale jordan 3 sport blue retro jordans for sale lebron 12 sport blue 6s lebron 12 retro jordans for sale louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet